čtvrtek 5. září 2013

Co budeme potřebovat v pátek?

Dnešní den byl pro Loupežníky opravdu dlouhý. Začali jsme se učit Marťánštinu. Některým dětem to jde moc pěkně, jiné s tím mají problémy. Tréning sluchové analýzy a syntézy je velmi důležitý. Bylo by vhodné procvičovat slovíčka formou hry, která jsem Vám první den rozdala. Pro jistotu Vám ještě jednou přidávám návod:
Rodič či učitel: Co slyšíš na začátku slova máma?
Dítě: M
Rodič či učitel po hláskách řekne: M-Á-M-A.
Dítě: MÁMA. 
Až to budete zvládat, může následovat i rozklad: PES = P-E-S
Věnujte tomu každá den alespoň 10 minut po celé září.

Postupně Vám budu posílat knihy či sešity (k nakouknutí nebo když Vám zadám DÚ). Prosím o jejich obalení.

Zítra se budeme učit 4 vyučovací hodiny.
:-) SP